ข้อมูลภูมิภาคชูโกกุ

ภูมิภาคชูโกกุรายล้อมไปด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่
และมีสถานทีที่เป็นมรดกโลกถึง 4แห่งที่น่าภาคภูมิใจ
ลองออกมาสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม ลิ้มลองรสชาติอาหาร
ของหวานอันแสนอร่อยในภูมิภาคกันเถอะ
ภูมิภาคชูโกกุ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ซึ่งพื้นที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะฮอนชู
ภูมิภาคชูโกกุนี้ เป็นแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายตั้งแต่อดีด และเป็นสถานที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นมรดกโลกถึง แห่ง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าอิทซึคุชิมะ และ อนุสรณ์สันติภาพฮิโระชิม่า เป็นต้น สถานที่เหล่านี้มีเมืองโบราณมากมาย ทำให้เราสามารถได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นจริงๆ ได้จากที่นี้ด้วย และจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่ทำให้ประทับใจ อีกทั้งยังมีสถานที่ที่มีชื่อเสียง อย่างสวนสาธารณะแห่งเมืองทะเลตะวันตกที่มีคลื่นแรง หรือสวนสาธารณะบริเวณทะเลเซโตะใน ที่อยู่ระหว่างเกาะหลายเกาะเป็นทะเลที่เงียบสงบ หรือ สวนสาธารณะนานาชาติไดเซน โอกิซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภูเขามากที่สุดในภูมิภาคชูโกกุ
นอกจากนี้ ผู้คนจำนวนมากมายที่มาเยี่ยมเยียนแหล่งอาหารเลิศรส ธรรมชาติที่ผสมผสานทะเลเซโตะไนในที่เงียบสงบ และทะเลฝั่งตะวันตกที่มีกระแสคลื่นเชี่ยวกราก ได้อย่างลงตัว พร้อมกับภูเขาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์