ออนเซ็น&เรียวกัง

ขอเชิญท่านมาใช้ห้วงเวลาแห่งความสุข ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า จากการเดินทางด้วยออนเซ็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมากกันเถอะ

ออนเซ็นเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากแช่ออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า เพื่อรักษาแผลหรือโรคบางชนิด (การรักษาโรคด้วยออนเซ็น) ซึ่งออนเซ็นแต่ละแห่งก็มีคุณสมบัติของน้ำแร่ ความรู้สึกเมื่อได้สัมผัส หรือสรรพคุณต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการลองลงบ่อออนเซ็นหลายๆ แห่งก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งของการเดินทางมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นเช่นกัน นอกจากนี้ ทิวทัศน์ที่มองเห็นจากบ่อออนเซ็นกลางแจ้งหรือบรรยากาศโดยรอบของบ่อออนเซ็นแต่ละแห่งก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป มาแช่น้ำผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางด้วยกันไหม?

สถานที่ท่องเที่ยว