ข้อตกลงการใช้งาน

เวปไซต์นี้ (ซึ่งระบุอยู่ด้านล่าง) เป็นเวปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของภูมิภาคชูโกกุไว้ทั้งหมด
เวปไซต์นี้ดำเนินการและจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเทียวภูมิภาคชูโกกุ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมขนส่งชูโกกุ จังหวัดทดโตริ จังหวัดชิมาเนะ จังหวัดโอกายาม่า จังหวัดฮิโรชิม่า จังหวัดยามากูจิ องค์กรการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว นิตยสารข้อมูลภูมิภาค และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ข้อความ รูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเวปไซต์นี้ (ซึ่งด้านล่างเรียกว่า “คอนเทนต์”) ขอให้เป็นลิขสิทธิ์แก่ผู้สนับสนุนข้อมูลเหล่านั้น และสมาคมทั้งหลายที่ได้กล่าวถึง
ทั้งนี้ทั้งนั้น ลิขสิทธิ์ของภาพบางส่วนนั้น เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน
ข้อมูลปลีกย่อยแต่ละส่วนที่ปรากฏอยู่บนเวปไซต์นี้ (อย่างเช่นคำบรรยายใต้ภาพ) ถือว่ามีลิขสิทธิ์เช่นกัน
นอกจากนี้ ข้อความทั้งหมดของเวปไซต์นี้ รับการคุ้มครองภายใต้กฏหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงการตัดแต่ง ดัดแปลงข้อความ รูปภาพ
การดัดแปลงข้อมูล เปลี่ยนแปลง จัดพิมพ์ จำหน่าย จ่ายแจกข้อมูลบนเวปไซต์นี้ โดยไม่ได้รับการอนุญาตก่อน ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่ออ้างอิงก็ตาม ถือเป็นการละเมิดสิทธิเช่นกัน

การเชื่อมสู่เวปไซต์

เรามีความยินดีเชื่อมต่อลิงค์ที่มาจากภายนอก สำหรับสมาคม องค์กรทั้งหลายที่ให้ความร่วมมือมา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามายังเวปไซต์นี้
และไม่ได้จำกัดจำนวนการเชื่อมต่อลิงค์แต่อย่างใด แต่ขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามหัวข้อด้านล่างต่อไปนี้
เราให้อิสระในการเชื่อมต่อสู่เวปไซต์นี้ หากพบว่ามีการละเมิดกฏหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ขอให้ลบลิงค์ที่เชื่อมสู่เวปไซต์นั้นเสีย
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์ หรือโอมเพจ กรุณาส่งเมลมาที่สมาคมส่งเสริมการท่องเทียวภูมิภาคชูโกกุ chigoku.navi@gmail.com
ภายในเวปไซต์นี้ มีลิงค์ต่างๆที่เชื่อมสู่เวปไซต์ภายนอกมากมาย ซึ่งท่านอาจจะเข้าสู่เวปไซต์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุน ซึ่งเวปไซต์ภายนอกนั้น อาจมีเนื้อหา ข้อความ ไม่เหมาะสม หรืออาจยังไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือขัดต่อกฎหมาย รวมถึงข้อมูลในเวปไซต์ทั้งหมดที่เผยแผ่สู่สาธารณะนั้น เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

เรามั่นใจว่าข้อมูลต่างๆที่ลงในเวปไซต์นี้ มีความถูกต้อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมาคม องค์กร และผู้สนับสนุนข้อมูลให้กับเวปไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ หากผู้เยี่ยมชมเวปไซต์กระทำการใดๆที่เกิดจากการใช้ข้อมูลของเวปไซต์นี้
สมาคม องค์กรที่ให้การสนับสนุน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ หากผู้เยี่ยมชมเวปไซต์นี้ เกิดความเสียหาย จากการเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์
เราขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า ทั้งข้อมูลและURLของเวปไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกลบทิ้ง
ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเวปไซต์นี้ อาจมีการหยุดใช้บริการชั่วคราว เนื่องจากการเข้าเช็ค หรือปรับปรุงระบบ