หมู่บ้านโบราณโอโมริ

บรรยากาศแห่งความทรงจำที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน
Spot ชิมาเนะ

เมืองศูนย์กลางของหมู่บ้านกว่า 150 แห่งในดินแดนเหมืองเงินอิวามิซึ่งเป็นเขตการปกครองที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลโชกุนยุคเอโดะ หมู่บ้านแห่งนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยตั้งอยู่ติดกับเหมืองเงิน บ้านเก่าของซามูไรและพ่อค้า ตลอดจนศาลเจ้าที่ตั้งเรียงรายอยู่รวมกันในชุมชนแห่งนี้ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

Information

ADDRESS:โอโมริ-โจ, โอดะ-ชิ จังหวัดชิมาเนะ
Spot ชิมาเนะ