ศาลเจ้าไทโกะดานิ อินาริ

หนึ่งในศาลเจ้าอินาริชั้นนำห้าแห่งของญี่ปุ่น
Culture ชิมาเนะ

เมื่อคุณอยู่ในเมืองสึวาโนะแล้วทอดสายตาไปทางภูเขาชิโรยามะ คุณจะได้เห็นทางเข้าศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิสีแดงชาดตั้งเรียงรายต่อกันราว 1,000 ต้น

เมื่อเดินลอดอุโมงค์เสาโทริอิไปประมาณ 300 เมตรคุณจะได้พบกับศาลเจ้าไทโกะดานิ อินาริ

ในปี 1773 โนริซาดะ คาเมอิ ไดเมียวผู้ปกครองแคว้นสึวาโนะรุ่นที่เจ็ดในยุคนั้นได้วิงวอนขอพรเพื่อความสงบสุขของประชาชนและคุ้มครองให้ปราสาทอยู่รอดปลอดภัย จึงได้มีการอันเชิญดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริในเกียวโตมาประดิษฐานที่ไทโกะดานิบนภูเขาชิโรยามะ นั่นคือที่มาของศาลเจ้าแห่งนี้นั้นเอง

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในห้าศาลเจ้าอินาริชั้นนำของญี่ปุ่น ร่วมกับศาลเจ้าทาเคโคมะอินาริในโทโฮคุ ศาลเจ้าคาซามะอินาริในแถบคันโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริในคินคิ และศาลเจ้ายูโตคุอินาริในคิวชู

Information

ADDRESS:409 อุชิโรดะ, สึวาโนะ-โจ, คาโนะอะชิ-กุน, จังหวัดชิมาเนะ
TEL:0856-72-0219
Culture ชิมาเนะ