ซากเหมืองเงินคุกิ

หนึ่งในเหมืองเงินประวัติศาสตร์ของจังหวัดชิมาเนะ
Culture ชิมาเนะ

เหมืองเงินคุกิคือหนึ่งในเหมืองเงินที่เคยเป็นพื้นที่ภายใต้การปกครองโดยตรงของรัฐบาลโชกุนโทกุกาวะเช่นเดียวกันกับเหมืองเงินโอโมริ (เหมืองเงินอิวามิ) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจุบัน ภายในซากเหมืองเงินแห่งนี้ยังคงมีการอนุรักษ์อุโมงค์ทางเดิน 200 แห่ง ซากโรงงานถลุงแร่ 24 โรง และทุ่งคารามิฮาระที่มีความกว้างมากกว่า 30a เอาไว้

บริเวณโดยรอบยังมีสถานที่ต่างๆที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม เช่น ศาลเจ้าโอบายาชิซันที่มีทิวทัศน์ของใบไม้สีแดงเข้มอยู่ด้านข้างเทวสถานในฤดูใบไม้ร่วง และวัดจิงงูจิที่มีทิวทัศน์ของใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงามท่ามกลางพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง

Information

ADDRESS:640 คุกิ, โอนัน-โจ, โอจิ-กุน, จังหวัดชิมาเนะ
Culture ชิมาเนะ