พิธีลุยไฟของวัดสุโอโคคุบุนจิ

พิธีกรรมของวัดสุโอโคคุบุนจิ
ยามากุจิ

เมื่อถึงวันเสาร์สัปดาห์แรกในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี วัดสุโอโคคุบุนจิจะมีการจัดงานยาคุชิไดโฮโย

สิ่งที่น่าชมภายในงานดังกล่าวคือการเดินลุยไฟด้วยเท้าเปล่าที่เรียกว่า “ฮิวาตาริ”

“ฮิวาตาริ” เป็นการเดินผ่านกองไฟที่หลงเหลือจากการทำพิธีไซโตโกะมะ โดยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คะโชซัมไม”  ว่ากันว่าเมื่อเดินลุยไฟ สิ่งที่ไม่ดีในร่างกายจะถูกแผดเผาด้วยเปลวไฟของพระยาคุชิ (พระไภษัชยคุรุ) และทำให้สุขภาพแข็งแรง

Information

ADDRESS:2-67 โคคุบุนจิ-โจ, โฮฟุ-ชิ, จังหวัดยามากุจิ
ยามากุจิ