แนวกำแพงขวดโหล ณ เนินจานชามแห่งดัน

หนึ่งในมรดกแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันสมัยของประเทศญี่ปุ่น
Spot ยามากุจิ

เมืองโอโนดะเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในด้านอุตสาหกรรมเครื่องดินเผา ภายในเมืองเคยมีการสร้างขวดโหลใส่กรดกำมะถันจำนวนมาก เนื่องจากดินเหนียวของเขตพื้นที่แห่งนี้เหมาะที่จะเอามาทำเป็นภาชนะใส่กรดกำมะถัน

ปัจจุบัน เขตโอโนดะยังคงมีการอนุรักษ์ซากของโบราณต่างๆที่ชวนให้นึกถึงสมัยก่อน เช่น แนวกำแพงขวดโหล (บิงงากิ) ที่สร้างขึ้นจากการนำเอาขวดโหลใส่กรดกำมะถันมาตั้งเรียงกัน

Information

ADDRESS:7395 โออาสะ โอโนดะ, ซันโยโอโนดะ-ชิ, จังหวัดยามากุจิ
Spot ยามากุจิ