ชูเซยูเมะกาฮาระ

หมู่บ้านจำลอง 700 ปี
Spot โอคายาม่า

ชูเซยูเมะกาฮาระเป็นหมู่บ้านจำลองของเขตที่ราบสูงคิบิจากยุคคามาคุระถึงยุคมุโรมาจิ ถูกสร้างขึ้นตามการศึกษายุคสมัยโดยพิจารณาจากภาพวาดม้วนกระดาษและวัตถุต่างๆที่ถูกขุดค้นพบ

ภายในมีสิ่งก่อสร้างจำลองอย่างบ้านเกษตรกร ตลาด และปราสาทบนเขา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นในยุคกลาง

ที่นี่ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครและภาพยนตร์อีกด้วย

Information

ADDRESS:5007 มิยามะ, บิเซ-โจ, อิบาระ-ชิ, จังหวัดโอคายาม่า
Spot โอคายาม่า