ฮัตโตจิฟุรุซาโตะมุระ

เขตอนุรักษ์ที่มีบ้านมุงหลังคาหญ้าของเกษตรกรและมีทิวทัศน์บรรยากาศเงียบสงบ
Spot โอคายาม่า

เขตพื้นที่แห่งนี้เคยรุ่งเรืองในด้านพุทธศาสนาสายปฏิบัติธรรมบนภูเขาจนถูกเรียกว่า “โคยะซังแห่งตะวันตก” ปัจจุบันยังคงมีบ้านโบราณมุงหลังคาหญ้าอยู่ตามจุดต่างๆและมีทิวทัศน์บรรยากาศแบบดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกอิ่มเอิบใจ

ปัจจุบันมีบ้านเรือนอยู่ราว 13 หลังภายในเขตอนุรักษ์หมู่บ้านฮัตโตจิฟุรุซาโตะมุระที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาเทียบเท่ากับเขตโคยะซัง คุณสามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายประวัติศาสตร์รางๆได้จากวัดและบ้านโบราณมุงหลังคาหญ้าอันเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้

อนึ่ง ในบริเวณใกล้เคียงยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเกสต์เฮ้าส์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร้านอาหารคอยให้บริการอีกด้วย

Information

ADDRESS:คากามิ, โยชินางะ-โจ, บิเซน-ชิ, จังหวัดโอคายาม่า
Spot โอคายาม่า