เทศกาลฮานะยุ ณ มิซาสะออนเซ็น

เทศกาลดั้งเดิมของมิซาสะออนเซ็น
ทตโตริ

มีการจัดงานเทศกาลของศาลเจ้ามิซาสะและเทศกาลเซ่นไหว้โอยะคุชิ (พระไภษัชยคุรุ) นอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนของชิโกะ (เหล่าเด็กน้อยที่แต่งกายงดงามมาเข้าร่วมเทศกาล) และขบวนแห่มิโคชิ (ศาลเจ้าขนาดเล็ก) ไปในเมืองแห่งออนเซ็นมิซาสะ ทั้งนี้ สิ่งที่ถือเป็นงานปิดท้ายของเทศกาลคือการแข่งดึงเชือกยักษ์ที่มีการพันขึ้นมาในวันก่อนหน้า งานนี้นับเป็นงานที่ทำให้รู้สึกถึงความทรงพลังอย่างเต็มเปี่ยม โดยหากฝ่ายทิศตะวันออกชนะ ถือว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวพืชพรรณธัญญาหารได้ดี ส่วนหากฝ่ายทิศตะวันตกชนะ ถือว่ากิจการค้าขายจะเจริญรุ่งเรือง

วันที่3-4 พฤษภาคม

Information

ADDRESS:มิซาสะ, มิซาสะ-โจ, โทฮาคุ-กุน, จังหวัดทตโตริ
TEL:0858-43-0431
ทตโตริ