โมโมทาโร่ แฟนตาซี

สัมผัสกับโลกแห่งแสงสีในละแวกสถานีรถไฟ
โอคายาม่า

วัตถุต่างๆที่ตั้งอยู่ภายในลานหน้าสถานีรถไฟโอคายาม่าจะถูกประดับประดาด้วยแสงไฟจนมีสีสันสวยงาม

หากคุณมาเยือนที่นี่ ห้ามพลาดชมการจัดแสดงแสงไฟของรูปปั้นโมโมทาโร่ที่เกิดออกมาจากลูกท้ออย่างเด็ดขาดเพราะมีให้ได้รับชมเฉพาะช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น

วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2021 – วันที่ 10 เดือนมกราคม ปี 2022

เวลา 17.00 – 22.00 น. * เป็นเพียงกำหนดการเท่านั้น

Information

ADDRESS:คิตะ-คุ, โอคายาม่า-ชิ, จังหวัดโอคายาม่า
โอคายาม่า