เมืองรอบปราสาทฮากิ

เมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับซามูไรผู้กล้าที่ทำการปฏิรูปเมจิ
Culture ยามากุจิ

ย่านเมืองที่อยู่รอบอดีตที่ตั้งปราสาทฮากิเป็นย่านเมืองที่เหมาะแก่การเดินเล่นเที่ยวชมเป็นอย่างมาก เพราะยังคงมีการอนุรักษ์ภูมิทัศน์เมืองแบบโบราณเอาไว้มาจนถึงปัจจุบัน

ภายในเขตพื้นดังกล่าวมีสถานที่สำคัญที่คุณควรมาชมอยู่ตามจุดต่างๆมากมาย เช่น บ้านเกิดและอดีตบ้านของเหล่าซามูไรผู้กล้าที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปเมจิซึ่งถือเป็นการปฏิรูปที่พลิกโฉมประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศญี่ปุ่น

Information

ADDRESS:ฮากิ-ชิ, จังหวัดยามากุจิ
Culture ยามากุจิ