งานแสดงแสงสี ไคเคะออนเซน

โคมไฟภาพลวดลายมงโยโดโรตามถนนชิโจในไคเคะออนเซน
ทตโตริ

“ถนนชิโจ ไคเคะออนเซน” ทอดยาวจากศูนย์การท่องเที่ยวไคเคะออนเซนไปยังทางชายฝั่ง

โคมไฟภาพลวดลายน้อยใหญ่มีสีอ่อนๆและส่องแสงสว่างจางๆให้ตลอดทางของถนนชิโจ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับถนนชิโจไคเคะออนเซนที่ให้บรรยากาศและความรู้สึกแตกต่างจากปกติได้โดยใส่ชุดยูกาตะเดินเล่นไปหรือชมแสงโคมไฟไปด้วยถ่ายรูปไปด้

วยช่วงเวลาจัดงาน : ตั้งแต่ต้นเดือน-กลางเดือนสิงหาคม(ปิดให้บริการในปี 2020)

Information

ADDRESS:บริเวณ 3-1-1 ไคเคะออนเซน, โยนาโกะ-ชิ จังหวัดทดโตริ
OPEN:ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึง 22.00 น
ทตโตริ