เทศกาลโดเกสะ

ขบวนแห่อาวุธเพื่ออัญเชิญเทพเจ้า
โอคายาม่า

กล่าวกันว่าเทศกาลนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่เซกิ นากาฮารุ ขุนนางเมืองบิเซน (บิเซนโนะคามิ) ซึ่งต่อมาเขาได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ครองแคว้นนีมิรุ่นแรก เคยได้รับมอบหน้าที่ให้ไปคุ้มครองขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้าในปีเกนโรคุที่ 6 (ปี 1697)
ภาพมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านชนิดจับต้องไม่ได้ (ขบวนแห่อาวุธเพื่ออัญเชิญเทพเจ้า) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 300 ปีนี้ เป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลใหญ่ฤดูใบไม้ร่วงของศาลเจ้าฟุนาคาวะฮาจิมังกู ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ไดเมียวเกียวเรสึ” หรือเทศกาลขบวนแห่เจ้าเมือง
เป็นความพยายามในการเบิกทางก่อนอัญเชิญองค์เทพของศาลเจ้ามาสถิต ในเทศกาลใหญ่ฤดูใบไม้ร่วงของศาลเจ้าฟุนาคาวะฮาจิมังกู เมืองนีมิ

วันที่จัดงาน : วันที่ 15 ตุลาคม(ยกเลิกจัดงานในปี 2021)

Information

ADDRESS:บริเวณเลขที่ 858 นีมิ, นีมิ-ชิ, จังหวัดโอคายาม่า
โอคายาม่า