คาระโคะโระ โคโบ

สถานที่ที่สามารถทำ ดู ทานได้ในที่เดียว
Shopping ชิมาเนะ

อาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ได้ปรับปรุงภายนอกของอาคารธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น สาขามัตสึสุเอะหลังเก่า ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1938 ในสไตล์ตะวันตก ภายในอาคารมีร้านค้า ร้านอาหาร พื้นที่เปิดให้เช่า มีห้องสำหรับเรียนหรือทำเวิร์คช็อปต่างๆ อาทิ “เวิร์คช็อปทำขนมญี่ปุ่นของเมืองมัตสึสุเอะ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนมเป็นผู้สอน เวิร์คช็อปการใส่ชุดกิโมโน เวิร์คช็อปการทำเครื่องประดับ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเวิร์คช็อปที่หลากหลายและได้รับความสนใจจากผู้คนมากมาย

Information

ADDRESS:43 โทะโนะมาจิ, มัตสึเอะ-ชิ, จังหวัดชิมาเนะ
TEL:0852-20-7000
OPEN:ห้องทำเวิร์คช็อป (ร้านค้า) 9.30-18.30 น., ร้านอาหาร 11.00-18.30 น.
CLOSED:ไม่มี (มีห้องทำเวิร์คช็อปและร้านค้าบางแห่งที่มีวันหยุดประจำ)
Shopping ชิมาเนะ