คิคโคโด บิคังชิคุเต็น

ร้านขนมเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า 130 ปี
Gourmet โอคายาม่า

ร้านขนมเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1877 ขนมขึ้นชื่อของที่นี่ ซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของคุราชิกิด้วยเช่นกันคือ “มุระสุสุเมะ” ซึ่งมีความหมายว่าฝูงนกกระจอกที่รวมตัวกัน ที่มาของชื่อนี้มาจากภาพของ
นกกระจอกที่มารุมต้นข้าว นอกจากนี้ยังมีขนมญี่ปุ่นจำหน่ายอีกกว่า 30 ชนิด และมีมุมนั่งดื่มชา จิบกาแฟ รวมถึงเวิร์คช็อปทำขนมมุระสุสุเมะแบบย่างด้วยมือด้วย

Information

ADDRESS:2-22-13 อะจิ, คุราชิกิ-ชิ, จังหวัดโอคายาม่า
TEL:086-424-5725
OPEN:9.00-18.00 น.
CLOSED:ไม่มี
Gourmet โอคายาม่า