คุระโยชิ โคเก (คุระโยชิฟุรุซาโตะ โคเกคัง)

สิ่งทออันน่ามหัศจรรย์ที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ยุคเอโดะ
Shopping ทตโตริ

คุระโยชิคะสุริเป็นวิธีการทอผ้าแบบหนึ่งที่ไดสุเกะ อินาจิม่าได้นำมาเผยแพร่ในปลายยุคเอโดะ มีการใช้เทคนิคต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทอเป็นรูปต่างๆ ราวกับภาพที่วาดด้วยมือ การทอแบบสานสลับกันระหว่างแนวตั้งและแนวนอน การทอแบบมีมิติ ซึ่งจะเรียกว่าเป็น “สิ่งทออันน่ามหัศจรรย์” ก็ว่าได้

ที่โรงทอผ้าแห่งนี้ ท่านยังสามารถดูการสาธิตทอผ้าแบบคุระโยชิคะสุริได้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) นอกจากนี้ยังสามารถซื้อหาผ้าม่านโนะเรน กระเป๋าแบบต่างๆ ได้อีกด้วย

Information

ADDRESS:2606 ฮิกาชินาคะมาจิ, คุระโยชิ-ชิ, จังหวัดทตโตริ
TEL:0858-23-2255
OPEN:9.00-17.00 น.
CLOSED:วันพุธ
Shopping ทตโตริ