อุโมงค์ทางเดินคังมอง

ไปเดินลอดใต้อุโมงค์ข้ามเกาะระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะคิวชูกันเถอะ!
Spot ยามากุจิ

“คังมอง” มีความหมายว่า “ด่านที่ต้องผ่านไปให้ได้เพื่อบรรลุเป้าหมาย”
ซึ่งชื่อของช่องแคบระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะคิวชูก็ใช้ตัวคันจิตัวเดียวกัน
อุโมงค์ทางเดินใต้ช่องแคบคังมอนนี้อยู่ในระดับต่ำกว่าพื้นดิน 60 เมตร มีความยาวทั้งหมด 780 เมตร
เป็นอุโมงค์ทางเดินใต้ทะเล ซึ่งถือว่ามีไม่กี่แห่งในโลก

เวลาเปิดให้ผ่าน: 6.00-22.00 น.
ค่าผ่านทาง: ฟรี (รถจักรยาน รถจักรยานไฟฟ้า 20 เยน)

Information

ADDRESS:22 มิโมะสุโซะคาว่า-โจ, ชิโมะโนะเซกิ-ชิ, จังหวัดยามากุจิ
TEL:083-231-1350 (สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่องแคบคังมอน)
Spot ยามากุจิ