โทะโมะมิเอ็น สวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมเก็บผลไม้

ไม่ลองมากินลูกพีชและองุ่นไชน์มัสแค็ตสดๆ จากต้นดูเหรอคะ?
Activity โอคายาม่า

สวนโทะโมะมิเอ็นเป็นสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเมืองอาคาอิวะของจังหวัดโอคายามะซึ่งปลูกผลไม้อย่างอุดมสมบูรณ์ สวนนี้มีขนาดประมาณ15,00015,000ตร.ม. ปลูกลูกพีช2323ชนิดและองุ่น44ชนิด ในช่วงฤดูร้อนไปจนถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง
เราสามารถเข้าไปสนุกกับการ “เก็บลูกพีช” และ “เก็บองุ่น” ได้ ถ้าอยากลองเก็บผลไม้สดๆ จริงๆต้องมาให้ได้เลยนะคะ!
ระยะเวลาในการเปิดสวนให้เข้าไปเก็บผลไม้ได้นั้นกาหนดโดยคาดการณ์จากช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวของทุกปีและสถานการณ์การเพาะปลูกประจาปี บางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้บริการ ช่วงเวลาทาการ วันหยุดและการปิดบริการต่างๆ เนื่องจากสภาพอากาศและเงื่อนไขอื่นๆ ขออภัยมาล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ค่าบริการ:ตัวอย่างโปรแกรมแบบ60นาที
・โปรแกรมเก็บลูกพีชเก็บลูกพีช2ลูก (สาหรับนากลับ สาหรับลองกิน 2ลูก 1,980เยน (ราคารวมภาษี)
・โปรแกรมเก็บองุ่น (1) ไชน์มัสแค็ต 11พวง (สาหรับนากลับ สาหรับลองกิน2020ลูก 2,970เยน (ราคารวมภาษี)
(2) มัสแค็ต 1พวง (สาหรับนากลับ สาหรับลองกิน20ลูก 2,090เยน (ราคารวมภาษี)
*แต่ละโปรแกรมมีรายละเอียดแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบในเว็บไซต์

วิธีการจอง:จองผ่านเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์ (ล่วงหน้าอย่างน้อย11วัน)

Information

ADDRESS:843โอะดานิเมืองอาคาอิวะ จังหวัดโอคายามะ
TEL:086-955-1928
OPEN:9:00 น. -16:00 น.
CLOSED:ไม่มีหยุดตลอดระยะเวลาทาการ (ปลายเดือนมิ ย 1010ต.ค.)
Activity โอคายาม่า