พาวเวอร์สปอต

Spot

รับ “พลัง” จากเทพเจ้าและธรรมชาติ เพื่อเยียวยา ผ่อนคลายและเพิ่มพลังให้กับตัวเอง

“พาวเวอร์สปอต” คือสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่มีพลังของเทพเจ้า ช่วยทำจิตใจให้สะอาดผ่องใส ช่วยเสริมดวง
ในภูมิภาคชูโกกุก็มีพาวเวอร์สปอตตั้งอยู่มากมายเช่นกัน
มีตำนานมากมายเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า พลังลี้ลับที่อยู่ธรรมชาติ และการทำจิตใจให้ผ่อนคลาย… ลองออกห่างจากการใช้ชีวิตประจำวันที่แสนยุ่ง มาสัมผัสบรรยากาศของพาวเวอร์สปอตและรับ “พลัง” เข้าสู่ร่างกายของตัวเองกันไหม?

More information

สถานที่ท่องเที่ยว