สวนอนุสรณ์สันติภาพ

แหล่งรวมตัวของผู้ที่วิงวอนขอพรให้โลกมีสันติภาพ
Spot ฮิโรชิมา

สวนสาธารณะสีเขียวขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิมา สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็นอนุสรณ์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและสันติภาพอันยั่งยืนของโลก
ในสวนแห่งนี้ ประกอบด้วยโดมระเบิดปรมาณูที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมาที่จัดแสดงภาพเหตุการณ์เมืองฮิโรชิมาในช่วงเวลาที่ระเบิดลง และสุสานที่ฝังอัฐิของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูดังกล่าว

Information

ADDRESS:1 นากาจิมะ-โจ, ฮิโรชิมา-ชิ, จังหวัดฮิโรชิมา
TEL:082-504-2390 (แผนกพัฒนานโยบายสีเขียว ฝ่ายส่งเสริมการสร้างสีเขียว สำนักพัฒนาเมืองฮิโรชิมา)
Spot ฮิโรชิมา