โอนิ โนะ ชิตะบุรุอิ

หุบเขาหินขนาดใหญ่รูปทรงแปลกประหลาดที่คุณสามารถสนุกเพลิดเพลินได้ทั้งสี่ฤดู
Nature ชิมาเนะ

กระแสน้ำไหลเชี่ยวจากแม่น้ำโอมากิกาวะที่แตกแขนงมาจากแม่น้ำฮิอิกาวะได้ไหลผ่านและกัดเซาะหินบริเวณนี้เป็นเวลาหลายปี จนเกิดเป็นหุบเขาขนาดใหญ่กินพื้นที่ทอดยาวราว 2.3 กิโลเมตร

บริเวณนี้มีสภาพภูมิทัศน์ที่โดดเด่น โดยตรงริมฝั่งลำธารจะมีลักษณะเป็นหน้าผาแนวตั้งสูงชัน ส่วนก้นหุบเขาเป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดเซาะระหว่างกระแสน้ำและก้อนหินขนาดใหญ่ที่เรียงรายทับซ้อนกัน หุบเขาแห่งนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อด้านความงดงามทางทัศนียภาพและเป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติของญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ว่ากันว่าหินก้อนใหญ่ของหุบเขาแห่งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับ “ชิโตอิวะ (ก้อนหินมีรอยแยก)” ที่ปรากฏในอนิเมะเรื่อง “ดาบพิฆาตอสูร” อีกด้วย

Information

ADDRESS:มินาริอุเนะ, โอคุอิซุโมะ-โจ, นิตะ-กุน, จังหวัดชิมาเนะ
Nature ชิมาเนะ