ย่านเมืองเก่าโทโมโนะอุระ

เมืองท่าแห่งความทรงจำ
Spot ฮิโรชิมา

โทโมโนะอุระมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะ “ท่าเรือสำหรับรอกระแสน้ำขึ้น” มาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บนท่าเรือตั้งแต่สมัยเอโดะ รวมถึงย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของยุคโบราณและโกดังเก่ายังคงหลงเหลือมาให้เห็นจนถึงปัจจุบัน

ในช่วงสมัยเอโดะ เมืองแห่งนี้เคยเจริญรุ่งเนื่องจากเป็นเมืองท่าสำหรับจอดเรือบรรทุกสินค้าคิตะมาเอะ ทูตสันถวไมตรีจากโซชอนก็เคยมาพำนักที่นี่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้กับรัฐบาลโชกุนในยุคนั้น

นอกจากนี้ ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อยู่บ่อยครั้งเช่นกัน

Information

ADDRESS:โทโมะ, โทโมะ-โจ, ฟุคุยามะ-ชิ, จังหวัดฮิโรชิมา
TEL:084-928-1043 (ฝ่ายงานท่องเที่ยว สำนักเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเมืองฟุคุยามะ)
Spot ฮิโรชิมา