เดินเที่ยวชมตุ๊กตาฮินะย่านเมืองเก่าทาเคฮาระ

จัดแสดงตุ๊กตาฮินะตั้งแต่ยุคเอโดะ
ฮิโรชิมา

มีการจัดแสดงตุ๊กตาฮินะประมาณ 150 ชุด โดยตั้งโชว์ไว้ตามบ้านเรือนโบราณในเขตอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าทาเคฮาระที่ยังคงมีบรรยากาศกลิ่นอายของยุคเอโดะหลงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

ตุ๊กตาฮินะตั้งแต่สมัยเอโดะที่ตั้งโชว์อยู่ในบ้านเรือนหลังเก่าย่านทาเคฮาระนั้น มีการประดับตกแต่ง สีหน้า และขนาดตัวที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัย ดังนั้นการเดินชมตุ๊กตาฮินะไปพร้อม ๆ กับเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างไปด้วยก็เป็นเรื่องที่ชวนให้น่าสนุกอยู่ไม่น้อย

ช่วงที่จัดงานจะมีการแสดงสดของนักเล่นซามิเซง (เครื่องดนตรีสายของญี่ปุ่น) รวมถึงกิจกรรมให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์อีกด้วย

 

วันที่จัดงาน : กลางเดือนกุมภาพันธ์ – ปลายเดือนมีนาคม

 

เดินทางด้วยรถยนต์จากทางแยกต่างระดับโคจิ IC ใช้เวลา 20 นาที หรือเดินจากสถานีรถไฟทาเคฮาระ JR ใช้เวลา 15 นาที

Information

ADDRESS:บริเวณเขตซันโจเมะ, ฮอมมาจิ, ทาเคฮาระ-ชิ, จังหวัดฮิโรชิมา
ฮิโรชิมา