สวนเซระโคซัง ฟุเระไอโนะซาโตะ

ถนนที่เรียงรายไปด้วยต้นชิดาเระซากุระ
Nature ฮิโรชิมา

นอกจากถนนที่เรียงรายไปด้วยต้นซากุระพันธุ์ ชิดาเระซากุระ ประมาณ 250 ต้นซึ่งโดดเด่นเป็นอันดับต้น ๆ ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว สวนแห่งนี้ยังมีต้นซากุระอีกหลากหลายชนิดให้คุณได้ชื่นชมความสวยงาม อาทิเช่น ต้นซากุระพันธุ์โซเมโยชิโนะและพันธุ์ยาเอซากุระ ฯลฯ

มีการจัด “เทศกาลดอกซากุระ” ขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน

 

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 800 เยน, เด็ก 400 เยน

เดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 20 นาทีจากทางแยกต่างระดับ “เซระ IC” ทางด่วนโอโนมิจิ

Information

ADDRESS:1049 โอทานิ, เซระ-โจ, เซระ-กุน, จังหวัดฮิโรชิมา
TEL:0847-24-1188
OPEN:ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน เวลา 9.00 – 17.00 น.
CLOSED:ไม่มีวันหยุดตลอดช่วงระยะเวลาที่เปิดให้เข้าชม
Nature ฮิโรชิมา