ทางเดินเลียบแนวชายฝั่งอุระโดเมะ

มาเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติกันเถอะ
Activity ทตโตริ

คุณสามารถถ่ายรูปแนวผจญภัยบนทางเดินเล่นที่มีการนำธรรมชาติมาใช้ได้อย่างชาญฉลาด

เส้นทางเดินขาเดียวกินระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรจากท่าเรืออะจิโระเก่าถึงชายหาดชิราวาระ และมีจุดถ่ายภาพมากมายตลอดทั้งเส้นทาง อาทิเช่น โพรงหินเซนกังมัตสึชิมะ ชายหาดคาโมะกะอิโสะ และเกาะนาทาเนะโกะโต

เนื่องจากเป็นการเดินบนก้อนหิน หาดกรวด และหาดทรายที่เต็มไปด้วยพื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ จึงต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

 

เดินทางด้วยรถยนต์ 40-50 นาทีจากสถานีรถไฟทตโตริ

Information

ADDRESS:จากอะจิโรถึงทาจิริ, อิวามิ-โจ, อิวามิ-กุน, จังหวัดทตโตริ
Activity ทตโตริ