สะพานเซโตะโอฮาชิ

หนึ่งในกลุ่มสะพานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
Spot โอคายาม่า

เซโตะโอฮาชิเป็นชื่อเรียกรวมของสะพานทั้ง 10 ที่เชื่อมเมืองคุราชิกิ (จังหวัดโอคายาม่า เกาะฮอนชู) กับเมืองซาคาอิเดะ (จังหวัดคากาวะ เกาะชิโกกุ) เข้าด้วยกัน

ความสุดยอดของสะพานแห่งนี้คือการประกอบไปด้วยสะพาน 6 ประเภท (เช่น สะพานแขวน สะพานขึง สะพานแบบโครง ฯลฯ) ซึ่งทอดยาวข้ามผ่านช่องแคบกลางทะเล

คุณสามารถทอดสายตาชมสะพานเซโตะโอฮาชิอันยิ่งใหญ่ตระการตาและหมู่เกาะสวยๆที่อยู่บนทะเลคลื่นสงบได้จากภูเขาวะชูซัง

Information

ADDRESS:คุราชิกิ-ชิ, จังหวัดโอคายาม่า
Spot โอคายาม่า