ปราสาทฟุคุยามะ

ปราสาทที่สามารถมองเห็นได้จากสถานีรถไฟ JR
Culture ฮิโรชิมา

ปราสาทฟุคุยามะ สร้างขึ้นโดยคัตสึชิเกะ มิซูโนะในปี 1622 และถูกทำลายเกือบทั้งหมดในช่วงสงคราม ในปี 1945 แต่หอสังเกตการณ์ที่เหลืออยู่ (ฟุชิมิยากุจิ) และประตูสุจิกาเนะโกะมงถูกจดบันทึกให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ได้รับการบูรณะในปี 1966 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวัสดุทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ และเอกสารของขุนนางศักดินาที่สืบต่อกันมาในปัจจุบัน

Information

ADDRESS:1-8 มารุโนะอุจิ, ฟุคุยามะ-ชิ, จังหวัดฮิโรชิมา
TEL:084-922-2117
Culture ฮิโรชิมา