ซะคิวไคคัง

ร้านที่ตั้งอยู่ใกล้เนินทรายทตโตริมากที่สุด
Shopping ทตโตริ

มีร้านอาหารที่ท่านสามารถหาทานข้าวหน้าทะเลอร่อยๆและปูซึ่งเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดทตโตริได้ พร้อมกันนี้ยังมีการจัดจำหน่ายรักเกียวซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่ง รวมถึงสาลี่ และของฝากตามแบบฉบับของจังหวัดทตโตริอีกด้วย

หากท่านเที่ยวเล่นที่เนินทรายทตโตริแล้ว ลองมาแวะพักผ่อนที่ซะคิวไคคังกันนะคะ

Information

ADDRESS:2164 ยุยามะ, ฟุคุเบะ-โจ, ทตโตริ-ชิ, จังหวัดทตโตริ
TEL:0857-22-6835
OPEN:8.30 น. -17.00 น.
CLOSED:ไม่มีวันหยุด
Shopping ทตโตริ