เทศกาลใหญ่ประจำปี ณ ศาลเจ้าอุเบะ

เทศกาลที่สำคัญที่สุดในรอบปี
ทตโตริ

ในงานเทศกาลประจำปีนีจะมีการจัดแสดงบวงสรวงด้วยระบำเชิดสิงโตกิเลนซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
สิงโตกิเลนที่ใช้เชิดนั้นมีเขาเดียวเป็นจุดเด่น ได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นการระบำอันขึงขังและสง่างาม

ช่วงเวลาการจัดงาน : วันที่ 20 – 21 เมษายน, วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่ใกล้กับวันที่ 21 เมษายน

Information

ADDRESS:651 มิยาโนะชิตะ, โคคุฟุ-โจ, ทตโตริ-ชิ, จังหวัดทตโตริ
TEL:0857-22-5025
ทตโตริ