เทศกาลเปลวไฟ ณ ภูเขามิโตกุ

เดินลุยไฟด้วยเท่าเปล่าเพื่อปัดเป่าความโชคร้ายออกไป
ทตโตริ

ที่วัดซัมบุตสึจิบนภูเขามิโตกุจะมีการจัดงานพิธีต่างๆของลัทธิชุเก็นโด อาทิเช่น พิธีกรรมเดินลุยเปลวไฟที่ลุกโชนด้วยเท้าเปล่า

วันที่จัดงาน :วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สุดท้ายของเดือนตุลาคมในทุกๆปี

Information

ADDRESS:วัดซัมบุตสึจิ ภูเขามิโตกุ มิโตกุ, มิซาสะ-โจ, โทฮาคุ-กุน, จังหวัดทตโตริ
TEL:0858-43-2666
ทตโตริ