ศาลเจ้าฟุคุโตกุ อินาริ

สักการะศาลเจ้าพร้อมรับชมทิวทัศน์สวยๆ
Culture ยามากุจิ

ศาลเจ้าฟุคุโตกุ อินาริ เป็นศาลเจ้าที่ผู้คนท้องถิ่นต่างคุ้นเคยและเรียกว่า “อินุนากิ โนะ โออินาริซัง”
คุณสามารถรับชมทิวทัศน์สุดแสนงดงามของเกาะน้อยใหญ่บนท้องทะเลได้จากบริเวณด้านหน้าพื้นที่สักการะของศาลเจ้า นอกจากนี้ เมื่อลอดผ่านเสาโทริอิสีแดงชาดนับพันเสาแล้ว คุณก็จะพบกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามและเงียบสงบ

เดินจากสถานีรถไฟ JR ยุตามะโดยใช้เวลา 20 นาทีในระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

Information

ADDRESS:2960 โทโยอุระ-โจ โออาสะ อุกะ, ชิโมะโนะเซกิ-ชิ, จังหวัดยามากุจิ
TEL:083-776-0125
OPEN:เปิดให้เข้าตลอด
Culture ยามากุจิ