ซากเหมืองเงินอิวามิ

ซากเหมืองแร่ที่โดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น
Culture ชิมาเนะ

เหมืองเงินอิวามิคือเหมืองเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นเหมืองที่มีการขุดแร่เงินในช่วงครึ่งแรกของยุคเอโดะ (ปี 1600 ถึงราวปี 1700) ซากเหมืองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2007

ในเหมืองแร่มีทางเดินที่เรียกว่า “ริวเกนจิมาบุ” ทางเดินดังกล่าวเป็นอุโมงค์ทางเดินยาว 600 เมตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1715

บริเวณภายในยังคงมีร่องรอยการขุดเจาะโดยใช้สิ่วซึ่งทำให้ผู้มาเยือนได้รับชมสภาพการทำงานในสมัยก่อน

 

ค่าเข้า : นักเรียนชั้นประถมศึกษา 200 เยน, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 410 เยน

Information

ADDRESS:183 โอโมริ-โจ, โอดะ-ชิ, จังหวัดชิมาเนะ
TEL:0854-88-9950
OPEN:1 มี.ค. – 30 พ.ย. : 9.00 น. – 17.00 น.,1 ธ.ค. – 28 ก.พ. : 9.00 น. – 16.00 น.
CLOSED:1 ม.ค.
Culture ชิมาเนะ