เทศกาลเต้นรำไล่ศัตรูพืชแห่งคาเนะโคบาระ(Kanekobara no mushiokuri odori)

งานประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น
ชิมาเนะ

เป็นประเพณีไล่ศัตรูพืชเพื่อขอให้เก็บเกี่ยวพืชผลอุดมสมบูรณ์ที่ในอดีตนั้นเคยปฏิบัติกันมาทั่วทั้งประเทศ

แต่ในเวลาต่อมาเมื่อมีการแพร่หลายของการใช้ยาฆ่าแมลงทำให้ประเพณีนี้ค่อยๆหายไปโดยไม่คงต้นแบบเอาไว้

เทศกาลเต้นรำไล่ศัตรูพืชแห่งคาเนะโคบาระซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 20 กรกฎาคมของทุกปี ได้ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่นที่ยังคงรูปแบบเดิมเอาไว้และถูกกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้ของจังหวัด เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1967

ประมาณ 20 นาทีด้วยรถยนต์จากทางออกมิซูโฮะ IC ทางด่วนชูโกกุ

Information

ADDRESS:บริเวณยากามิ, โอนัง-โจ, โอจิ-กุน จังหวัดชิมาเนะ
OPEN:13.00 น. – 18.30 น.
ชิมาเนะ