เทศกาลทานาบาตะ ณ ศาลเจ้าโฮฟุเทมมังกู

เทศกาลศิลปะแห่งแสงที่น่าอัศจรรย์
ยามากุจิ

เทศกาลทานาบาตะ ณ ศาลเจ้าโฮฟุเทมมังกู หนึ่งในสามศาลเจ้าใหญ่ที่บูชาเทพเทนจินของญี่ปุ่น

ที่นี่มีการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยการนำโคมไฟจากกล่องนมประมาณ 1000 กล่องมาจุดให้เกิดเป็นภาพทางช้างเผือกบริเวณระเบียงทางเดินของศาลเจ้า โดยโคมไฟเหล่านี้เป็นโคมไฟที่ผู้เดินทางมาสักการะเป็นคนทำขึ้นมาพร้อมใส่คำอธิษฐานขอพรลงไปนั้นด้วย นอกจากนี้ยังมี “ศิลปะโคมไฟลูกบอลทำจากร่ม” ที่เกิดจากการนำร่มพลาสติกมาประกอบเข้าด้วยกันจนเป็นโคมไฟทรงกลม แล้วนำมาเรียงเปิดแสงให้สว่างอยู่ด้านหน้าเรือนซากุระมง ซึ่ง “ฮิคาริ โนะ ยูนิวะ” (หรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิแห่งแสง) ที่ศิลปะดังกล่าวสามารถทำให้ภายในศาลเจ้าส่องสว่างได้อย่างน่าอัศจรรย์นั้น เป็นจุดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

วันจัดงาน : วันที่ 1-7 กรกฎาคม

Information

ADDRESS:14-1 มัตสึซากิ-โจ, โฮฟุ-ชิ จังหวัดยามากุจิ
OPEN:วันที่ 1-7 เดือนกรกฎาคม
ยามากุจิ