สวนซังเคเอน

สวนญี่ปุ่นใกล้สนามบินฮิโรชิมา
Spot ฮิโรชิมา

จังหวัดฮิโรชิมาตั้งอยู่ในดินแดนฝั่งทิศใต้ของเทือกเขาชูโกกุซึ่งมีป่าดงพงไพรอันอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยพื้นที่สูงต่ำและหุบเขามากมาย อีกทั้งยังมีพื้นที่ชนบทอยู่ตามจุดต่างๆในหุบเขาและมีชายฝั่งที่ติดกับทะเลเซโตะไน

สวนซังเคเอนจึงเป็นสวนที่ถูกสร้างให้มีทิวทัศน์ต่างๆของจังหวัดฮิโรชิมาดังที่ได้กล่าวไปตามเทคนิคการสร้างสวนสไตล์ญี่ปุ่น

สวนแห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อตามทิวทัศน์ 3 แบบที่อยู่ภายในสวน อันประกอบไปด้วยภูเขา ทะเล และพื้นที่ชนบท (สวนซังเคเอน แปลว่า สวน 3 ทิวทัศน์) ภายในสวนประกอบไปด้วยโซน 3 โซน ได้แก่ “โซนภูเขา” ที่ถูกจัดแต่งให้เป็นป่าธรรมชาติ “โซนชนบท” ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเขตพื้นที่ชนบทใกล้ป่าเขาและ “โซนทะเล” ที่ถูกสร้างให้เสมือนเป็นทะเลเซโตะไน

Information

ADDRESS:64-24 เซ็นนิวจิ, ฮงโงโจ, เมืองมิฮาระ, จังหวัดฮิโรชิมา
TEL:0848-86-9200
OPEN:เม.ย. – ก.ย. : 9.00 น. – 18.00 น./ต.ค. – มี.ค. : 9.00 น. – 17.00 น.
CLOSED:29-31 ธ.ค.
Spot ฮิโรชิมา