ศาลเจ้าเอบิสุแห่งเกาะมิยากาชิมะ

สถานที่ที่ถูกเปรียบเปรยว่าเป็นวิหารมงแซ็งมีแชลแห่งภูมิภาคซันอินของประเทศญี่ปุ่น
Culture ชิมาเนะ

ศาลเจ้าเอบิสุบนเกาะมิยางาชิมะเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพงดงามจนไคอิ ฮิงาชิยามะ (ปรมาจารย์ด้านจิตรกรรมภาพวาดของญี่ปุ่น) นำไปเป็นแบบในการวาดภาพ “กระแสน้ำยามรุ่งอรุณ (Asaake-no-Ushio)” ซึ่งเป็นภาพติดผนังกั้นห้องภายในพระราชวัง

กระแสน้ำที่ขึ้นลงทำให้ทางเดินเข้าศาลเจ้าซึ่งเป็นหาดทรายสีขาวมีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ในช่วงที่มีปรากฏการณ์น้ำเกิด ทางเดินทรายดังกล่าวก็จะหายไปจนผู้คนไม่สามารถเดินข้ามไปยังเกาะได้ ซึ่งลักษณะที่ตั้งเช่นนี้คล้ายกับวิหารมงแซ็งมีแชลในประเทศฝรั่งเศส ด้วยเหตุนี้เองศาลเจ้าเอบิสุจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วิหารมงแซ็งมีแชลแห่งภูมิภาคซันอิน”

Information

ADDRESS:630 โคฮามะ-โจ, มาสุดะ-ชิ, จังหวัดชิมาเนะ
Culture ชิมาเนะ