สะพานเนกาอิบาชิ (สะพานเซนซุยบาชิ)

สถานที่ชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชิมาเนะ
Nature ชิมาเนะ

สะพานที่มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 160 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำฮิอิกาวะอันเป็นฉากหลังของตำนาน ยามาตะ โนะ โอโรจิ หรืองูยักษ์แปดหัว สะพานแห่งนี้เคยปรากฏในภาพยนตร์ที่มีเมืองอุนนันเป็นฉากหลัง เป็นสะพานที่เมื่อหลับตาเดินข้ามไปจนสุดได้คำขอพรใด ๆ ที่อธิษฐานไว้ก็จะสมหวังดั่งปรารถนา ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นที่คุ้นเคยกันในชื่อของ “เนกาอิบาชิ” หรือสะพานขอพร
สะพานแห่งนี้จะจมลงในน้ำเวลาที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ชาวบ้านจึงพากันเรียกสะพานแห่งนี้ว่า “เซนซุยบาชิ” หรือสะพานใต้น้ำด้วยเช่นกัน
เป็นสถานที่แนะนำสำหรับฤดูดอกซากุระบาน

Information

ADDRESS:คิสุกิ, คิสุกิ-โจ, อุนนัน-ชิ, จังหวัดชิมาเนะ
Nature ชิมาเนะ