ซากุระ ณ ศาลเจ้าคาสึกะ

ต้นซากุระรูปหัวใจ
ยามากุจิ

กล่าวกันว่าศาลเจ้าคาสึกะถูกสร้างขึ้นมาตรงนี้ในปี 1186 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพ
ต้นโยโคซากุระที่ขึ้นอยู่ใกล้ ๆ กับเสาประตูใหญ่ของศาลเจ้า เป็นซากุระที่ได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถมองเห็นเป็นรูปหัวใจได้เมื่อปรับองศาในการมอง
ช่วงกลางวันคุณจะได้เพลิดเพลินกับทัศนยีภาพที่มีภูเขาโอฮิระลูกใหญ่เป็นฉากหลัง ส่วนช่วงกลางคืนก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับหัวใจสีชมพูที่ได้รับการประดับประดาด้วยไฟ

นั่งรถโบโชบัสสายอะมิดาจิจากสถานีรถไฟโฮฟุ JR ใช้เวลา 18 นาที (ลงรถที่ป้ายโนไดอิริกุจิ)

ช่วงที่เหมาะแก่การชม : กลางเดือนมีนาคม – ปลายเดือนมีนาคม

Information

ADDRESS:1354 มูเระ, โฮฟุ-ชิ จังหวัดยามากุจิ
ยามากุจิ