วัดบิตจูโคคุบุนจิ (เขตพื้นที่คิบิจิ)

ทัศนียภาพในฐานะตัวแทนของที่ราบคิบิจิ
Culture โอคายาม่า

หนึ่งในวัดโคคุบุนจิหรือวัดประจำแคว้น ซึ่งถูกสร้างขึ้นในแต่ละแคว้นตามคำสั่งของจักรพรรดิโชมุในยุคนาระ ภายในวัดมีสถูปเจดีย์ห้าชั้นตั้งตระหง่านโดยมีความสูงประมาณ 34 เมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของที่ราบสูงคิบิจิ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพดอกไม้นานาชนิดที่ออกดอกผลิบานในแต่ละฤดูกาล เช่น ดอกนาโนะฮานะ ดอกบัว และดอกทานตะวัน ฯลฯ รวมถึงการปั่นจักรยานเล่น โดยมีฉากหลังเป็นสถูปเจดีย์ห้าชั้นตั้งอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ไร่นาชนบท

Information

ADDRESS:1046 คันบายาชิ, โซชง-ชิ, จังหวัดโอคายาม่า
Culture โอคายาม่า