ดอกอะซาเลียในสวนบนยอดภูเขาโอฮิระ

ดอกอะซาเลีย 1 แสนต้นที่ขึ้นกระจายทั่วทั้งยอดภูเขา
Nature ยามากุจิ

เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ดอกอะซาเลียบนยอดเขาโอฮิระประมาณ 1 แสนต้นจะออกดอกบานสะพรั่งจนดูคล้ายกับผืนพรมสีชมพู

จากบนยอดเขาคุณสามารถมองเห็นเขตชุมชนเมืองและทะเลเซโตะไนอยู่ไกล ๆ ได้ ภาพทิวทัศน์ที่ตัดกับท้องฟ้าสีครามชวนให้น่าหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้

 

เดินทางจากด้วยรถยนต์จากสถานีรถไฟโฮฟุ JR ใช้เวลาประมาณ 35 นาที (สามารถขับรถขึ้นไปถึงบริเวณยอดเขาได้)

Information

ADDRESS:163-59 มูเระ, โฮฟุ-ชิ, จังหวัดยามากุจิ
Nature ยามากุจิ