เซโตะอุจิ ชิมานามิไคโด

ดินแดนสวรรค์ของนักปั่นจักรยาน
Spot ฮิโรชิมา

“เซโตะอุชิ ชิมานามิไคโด” เป็นเส้นทางที่มีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะ 6 เกาะบนทะเลเซโตะใน ซึ่งเป็นทะเลในที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก เส้นทางสายนี้ถูกสร้างมาให้เป็นเส้นทางสำหรับปั่นจักรยานโดยมีความยาวรวมทั้งสิ้น 70 กิโลเมตร และเป็นที่รู้จักกันดีในนามดินแดนสวรรค์ของนักปั่นจักรยาน

สามารถปั่นจักรยานข้ามสะพานได้ ซึ่งจะทำให้รู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษ จากจุดชมวิวคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของเกาะต่าง ๆ และสะพานที่เชื่อมต่อถึงกัน

Information

ADDRESS:จากโอโนมิจิ-ชิ, จังหวัดฮิโรชิมา ถึง อิมะบาริ-ชิ, จังหวัดเอฮิเมะ
Spot ฮิโรชิมา