สระน้ำเบปปุเบนเทน 100 แหล่งน้ำขึ้นชื่อ

หนึ่งใน 100 แหล่งน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
Spot ยามากุจิ

“สระน้ำเบปปุเบนเทน” เป็นน้ำสีฟ้าใสสวยงามที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน

น้ำผุดจากใต้ดินแห่งนี้เป็นน้ำที่มีอุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียสและมีความใสเป็นอย่างมาก ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 แหล่งน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการชลประทานและการเลี้ยงปลาเทราต์ด้วย สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมตกปลาเรนโบว์เทราต์ได้ ณ บ่อตกปลาในฟาร์มปลาเทราต์เมืองมิเนะที่สร้างขึ้นมาพร้อมกัน

 

เดินทางด้วยรถยนต์ 25 นาทีจากทางลง “ทางแยกต่างระดับ มิเนะ” ทางด่วนชูโกกุ

Information

ADDRESS:เบปปุมิสึคามิ, ชูโฮ-โจ, มิเนะ-ชิ, จังหวัดยามากุจิ
Spot ยามากุจิ