เกาะนาทาเนะโกะโต

เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีชายฝั่งซันอิน
Nature ทตโตริ

เกาะนาทาเนะ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะทั้งหมดของชายฝั่งอุระโดเมะโดยเป็นหน้าผาสูงชันกว่า 60 เมตรและยาวกว่า 400 เมตร

เชื่อกันว่าเดิมเป็นแหลมที่ด้านในเป็นถ้ำลักษณะขั้นบันได พอกาลเวลาผ่านไปแล้วเพดานในถ้ำถล่มลงไปจนกลายเป็นเกาะที่ชายฝั่ง
เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกนาโนะฮานะบานบนเกาะใหญ่ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของหมู่เกาะนี้จึงทำให้ถูกขนานนามว่าเกาะนาทาเนะหรือเมล็ดนาโนะฮานะ

จากสถานีรถไฟทดโตริ ด้วยรถยนต์ใช้เวลา 50 นาที

Information

ADDRESS:ทาจิริ, อิวามิ-โจ, อิวามิ-กุน จังหวัดทดโตริ
Nature ทตโตริ