โอะคุไดเซ็น “คักคาเคะโทเกะ”

ทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงามของญี่ปุ่น
Nature ทตโตริ

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเปลี่ยนสีของใบไม้ที่ภูเขาไดเซ็น ซึ่งเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น โดยเริ่มเปลี่ยนสีตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม และช่วงปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤศิจกายนจะเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดงเต็มที่
สันเขา “คักคาเคะโทเกะ” ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 910 เมตร ตั้งอยู่ทางฝั่งโคฟุโจ เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นโอ๊คที่มีสีสันสับเปลี่ยนกันไปทั้งสีชาด ส้มและเหลือง โดยมีภูเขาไดเซ็นเป็นฉากอยู่ด้านหลัง
นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันกว้างใหญ่ไปพร้อมกับสูดอากาศที่บริสุทธิ์บนที่ราบสูงได้อีกด้วย

Information

ADDRESS:มิสึคุเอะ, โคบุ-โจ, ฮิโนะ-กุน, จังหวัดทตโตริ
TEL:0859-75-6007
Nature ทตโตริ