ของฝาก

Shopping

สินค้าประจำถิ่นขึ้นชื่อที่ถูกรังสรรค์โดยช่างฝีมือด้วยความพิถีพิถัน เพื่อเป็นที่ระลึกของการมาเที่ยวที่ภูมิภาคชูโกกุ

ในญี่ปุ่นมีของประจำถิ่นขึ้นมากมาย ซึ่งล้วนแต่รังสรรค์มาจากวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นนั้นๆ
สำหรับภูมิภาคชูโกกุก็มีสินค้าประจำถิ่นที่หลากหลายเช่นกัน ตั้งแต่งานหัตถกรรมที่คนในท้องถิ่นใช้กันทั่วไป ไปจนถึงสินค้าที่ส่งออกจำหน่ายไปยังทั่วโลก
หากท่านได้เห็นและได้จับต้องสินค้าที่ช่างท้องถิ่นได้รังสรรค์ขึ้นด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาแล้วนั้น ท่านจะต้องมนต์สะกดในความสวยงามและความประณีตของสินค้าเหล่านั้นอย่างแน่นอน มาเลือกของฝากที่หาซื้อได้ยาก แปลกใหม่ ไม่ค่อยได้พบเจอที่ไหนกันไหม?

More information

สถานที่ท่องเที่ยว