บทความล่าสุด

ยามากุจิ

ทศกาลชมดอกคามิเลีย ณ เมืองฮากิ (ฮากิสึบากิมัตสึริ)

ต้นคามิเลีย(ยาบุสึบากิ) ราว 25,000 ต้นจะออกดอกอย่า […]

ฮิโรชิมา

เกาะโอคุโนะชิมะ

เกาะโอคุโนะชิมะเป็นเกาะที่เคยถูกลบออกจากแผนที่เนื่ […]

ทตโตริ

เดินเล่นอุทยานธรณีซังอินไคกัง San’in Kaigan

อุทยำนธรณีซังอินไคกังSan’in KaiganKaiganครอบ […]

ทตโตริ

ขับรถ EV จีโอคอมส์” เที่ยว

คุณรู้ไหมว่ำคุณสำมำรถเช่ำรถยนต์ไฟฟ้ำหรือรถevevขนำด […]

โอคายาม่า

โทะโมะมิเอ็น สวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมเก็บผลไม้

สวนโทะโมะมิเอ็นเป็นสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวที่ตั […]

สิ่งที่ต้องทำ

สิ่งที่น่าสนใจ

แนะนำบทความพิเศษเฉพาะเรื่องและวิธีสนุกเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

Clean & Safety

สถานที่ทุกแห่งมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น การสวมหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในสถานที่และระบายอากาศให้ถ่ายเท เป็นต้น

วางแผนการเดินทางของคุณ

วิดีโอแนะนำ

Bus tour in Hiroshima

Bus tour in the San’in

How to purchase tickets

จุดหมายปลายทาง

Instagram