ปราสาทอิวาคุนิ

เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของเมืองอิวาคุนิ
Culture ยามากุจิ

ปราสาทอิวาคุนิเป็นปราสาทบนภูเขาที่สร้างขึ้นในปี1608 โดย คิกคาวะ ฮิโรอิเอะ เจ้าเมืองผู้ปกครองแคว้นอิวาคุนิรุ่นแรก

ปราสาทแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมทรงโมโมยามะ-นัมบันสึคุริ (ชั้นบนของหอคอยปราสาทยื่นเกินออกมาจากชั้นล่าง) ประกอบด้วยหลังคาภายนอก 3 ชั้นและชั้นภายใน 4 ชั้น แต่ก็ถูกรื้อถอนหลังจากสร้างเสร็จได้เพียง 8 ปีตามคำสั่ง “หนึ่งดินแดนหนึ่งปราสาท” ของรัฐบาลโชกุนเอโดะในยุคนั้น ตัวหอคอยปราสาทที่เห็นอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1962

ด้านในของหอคอยปราสาทจัดแสดงโมเดลจำลองของสะพานคินไตเคียวที่มีความละเอียดประณีต รวมถึงภาพถ่าย อาวุธ และชุดเกราะโบราณ

หอคอยปราสาทเป็นจุดชมวิว คุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเมืองอิวาคุนิได้จากจุดนี้

 

ผู้ใหญ่ (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป) 270 เยน   นักเรียนระดับชั้นประถ

Information

ADDRESS:3 โจเมะ โยโกยามะ, อิวาคุนิ-ชิ, จังหวัดยามากุจิ
TEL:0827-41-1477 (สำนักงานบริหารสาขาอิวาคุนิ บริษัทรถไฟนิชิคิกาวะเท็ตสึโด)
OPEN:9.00 น. – 16.45 น. (ปิดรับการเข้าชมหลัง 16.30 น.)
Culture ยามากุจิ