สะพานคินไตเคียว

สะพานไม้อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
Culture ยามากุจิ

ในปี ค.ศ. 1673 ไดเมียวฮิโรโยชิ คิกคาวะ ผู้ครองแคว้นรุ่นที่สามของอิวาคุนิได้สร้างสะพานไม้ที่เป็นต้นแบบของสะพานปัจจุบันขึ้นมา แต่ตัวสะพานก็พังทลายลงในเวลาไม่นานเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดจากแม่น้ำนิชิกิ สะพานดังกล่าวได้รับการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่ในปี 1674
จากนั้นตัวสะพานได้พังทลายลงอีกครั้งในปี 1950 จากพายุไต้ฝุ่นที่ทำให้เกิดน้ำท่วม อย่างไรก็ตามในปี 1953 ได้มีการสร้างสะพานไม้ขึ้นมาใหม่โดยมีลักษณะเหมือนกับสะพานเดิม
โครงสร้างสะพานรูปร่างโค้งมีความประณีตและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เป็นสะพานไม้ 5 โค้งที่ยังคงงดงามมาจนถึงปัจจุบัน

Information

ADDRESS:โยโกยามะ, อิวาคุนิ-ชิ, จังหวัดยามากุจิ
TEL:0827-29-5107 (แผนกสะพานคินไตเคียว ที่ทำการปกครองเมืองอิวาคุนิ)
Culture ยามากุจิ